www.efs.handelpomorza.pl
www.handelpomorza.pl   |   www.efs.gov.pl  |   www.kapitalludzki.gov.pl  |  

Wyszukaj w serwisie


Zapytanie ofertowe - szkolenia
środa, 16 lutego 2011 11:53

Zapytanie ofertowe - szkoleniaFirma Handel Pomorza składa zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń pt. „Studium nowoczesnej sprzedaży”, „Samodzielny księgowy”, „Kadry i płace” na potrzeby projektu pt. „Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza – wsparcie rozwoju i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w handlu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.    Pierwszy element: Przedmiotem zamówienia jest zlecenie przeszkolenia łącznie w przeciągu 2 lat 144 uczestników projektu, podczas weekendowych zjazdów z noclegiem w hotelu na terenie woj. pomorskiego. Wstępnie zakładamy realizację szkoleń w 2 różnych miejscowościach woj. pomorskiego. Uczestnicy będą podzieleni na 2 główne tury szkoleniowe – 72 uczestników do przeszkolenia w 2011 roku i 72 w 2012. W każdym roku po 6 (z każdego bloku szkoleniowego jednocześnie po 2 grupy szkoleniowe) grup - 12-osobowych podczas 8 zjazdów (1 zjazd obejmuje 15 godzin lekcyjnych, 1-2 zjazdy w miesiącu każda grupa, nocleg z soboty na niedzielę). Wykładowca w zakresie własnym i na koszt własny dojeżdża do miejsca szkolenia. Wykładowca przygotowuje pod kątem merytorycznym materiały do zajęć, i dostarczy je do biura projektu minimum na 4 dni przed rozpoczęciem szkoleń, by kadra projektu zdążyła je wydrukować i poskładać. Wykładowca we własnym zakresie zaopatruje się w laptop i rzutnik. Zamawiający poszukuje wykładowców do następujących modułów tematycznych:

2.    Drugi element: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeszkolenia łącznie w przeciągu 2 lat 40 uczestników projektu na terenie woj. pomorskiego. Wstępnie zakładamy realizację szkoleń w 2 różnych miejscowościach woj. Pomorskiego, w wynajętych salach szkoleniowych, maksymalnie 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Uczestnicy będą podzieleni na 2 główne grupy – 20 uczestników do przeszkolenia w 2011 roku i 20 w 2012. W każdym roku po 2 grupy, 10-osobowe. Wykładowca w zakresie własnym i na koszt własny dojeżdża do miejsca szkolenia. Wykładowca przygotowuje pod kątem merytorycznym materiały do zajęć i dostarczy je do biura projektu minimum na 4 dni przed rozpoczęciem szkoleń, by kadra projektu zdążyła je wydrukować i poskładać. Wykładowca we własnym zakresie zaopatruję się w laptop i rzutnik. Szkolenie obejmuje jeden moduł tematyczny: 15 godzin komunikacja i negocjacje, identyczny dla każdej grupy.

3.    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2011 r. o godz. 15.00.

2. Oferty należy przesyłać na adres siedziby Zamawiającego Handel Pomorza Sp. z o. o., ul. Włościańska 2, 82-200 Malbork, lub składać osobiście (I piętro – Biuro Realizacji Projektu).

3. Wybór najlepszej oferty nastąpi w dniu 02.03.2011

 

Załączniki:

1.    Treść zapytania ofertowego

2.    Formularz ofertowy

 

"Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w handlu"
Handel Pomorza Sp. z o.o., ul. Włościańska 2, 82-200 Malbork
Projekt i wykonanie: JMP